Osoba koja obavlja poslove seče stabala na visini odgovorna je za izvođenje različitih zadataka vezanih za održavanje i uklanjanje drveća na visokim pozicijama. Ključne odgovornosti uključuju:

  1. Analiza i procena stabala: Pažljiva analiza stanja stabala pre početka radova, identifikacija potencijalnih opasnosti, bolesti ili oštećenja, kao i procena potrebnih intervencija.

  2. Planiranje i priprema: Razvoj strategije za bezbednu seču stabala, uključujući odabir odgovarajuće opreme, postavljanje sigurnosnih mera i sprovođenje pripremnih radnji pre početka seče.

  3. Upotreba specijalizovane opreme: Korišćenje alatki poput motornih testera, penjačkih užadi, pojasa i drugih neophodnih sredstava za seču i oblikovanje drveća na visini.

  4. Penjanje na visinu: U slučaju potrebe, izvođenje penjanja na visinu radi pristupa delovima stabla koji zahtevaju intervenciju.

  5. Sprovođenje sigurnosnih mera: Poštovanje strogih standarda bezbednosti tokom svih faza seče radi minimiziranja rizika od povreda ili štete okolini.

  6. Uklanjanje odsečenih delova: Bezbedno uklanjanje delova drveća nakon seče, s ciljem izbegavanja oštećenja okoline.

  7. Održavanje alatki: Redovno održavanje i naoštravanje alatki radi očuvanja njihove efikasnosti i sigurne upotrebe.

  8. Saradnja s kolegama: Aktivno učešće u timskom radu, ukoliko je potrebno, kao i komunikacija s klijentima kako bi se zadovoljile njihove potrebe.

Ovaj posao zahteva visok nivo veština, pažljivost i stručnost u radu s visokim drvećem, uz poštovanje sigurnosnih standarda i brigu o očuvanju okoline.

Usluge visinskih radova

Ovako to izgleda na terenu

Radovi na visini

Internacionalni sertifikati za visinske radove